amenity=kindergarten of amenity=childcare?

Beste OSMers,

Een kinderdagverblijf (Funny Kids) biedt opvang aan voor kinderen van 0 tot 13 jaar (verdeeld in 2 groepen), voor crèche, buitenschoolse opvang en 24u opvang.

Ik vraag me af welke van amenity=kindergarten en amenity=childcare beter aansluit?
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity=kindergarten
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Dchildcare

Hebben we hier een consensus over of advies?

Kindergarten is een kleuterschool in nederland groep 1en2 basisschool
Creche en opvang is childcare

Duidelijk, bedankt!

Hans …in 1985 ging de kleuterschool op in de basisschool.
Dat is dus gewoon amenity=school
Bij peuterspeelzaal zou je wel aan kindergarten kunnen denken…maar het probleem is dat de begrippen elkaar overlappen.
We kennen de creche… maar ook de voor- en naschoolse opvang. Ook de leeftijden verschillen per categorie.
Het maakt het taggen veel ingewikkelder.

Edit…
Zou dus in Nederland kindergarten gebruiken voor peuterspeelzaal. De rest …creche en voor- en naschoolse opvang is m.i. childcare.

Er zit ook een hoop overlap tussen de functies van kinderopvang. De moderne manier is het integraal kindcentrum (IKC). Deze samenwerkingsvorm komt steeds vaker voor (waarschijnlijk is straks het merendeel van het basisonderwijs in een IKC). Hierbij heb je een basisschool (amenity=school) met daarbij kinderdagopvang (amenity=kindergarten) in hetzelfde pand of complex, vaak aangeboden door verschillende partijen. De kinderdagopvang biedt dan vaak dagopvang voor kinderen van 0 t/m 4, en sluit dus aan op de basisschool. Daarnaast wordt er ook vaak buitenschoolse opvang aangeboden.

De peuterspeelzaal is inmiddels ook iets van vroeger. :slight_smile: (Ik weet het ook alleen maar omdat ik een kind heb in die leeftijd die morgen weer heerlijk naar de opvang gaat.)

In 2018 zijn alle nog overgebleven peuterspeelzalen officieel ook kinder(dag)opvang geworden. Een aantal zal de term nog hanteren, maar het sterft uit.

Yep… en de tag amenity=kindergarten sterft dus ook uit in Nederland. Elk land is gewoon weer anders.
En de overgang naar basisschool 1985 kan ik me nog goed heugen, want toen moest ik al die kids van m’n klas een geel cadmium houdend koffertje meegeven met basisschoolinfo… (Was veel over te doen) … wat ik uiteindelijk vertikte.
Toen de kinderen de klas uit stormden struikelden ze in de gang over die gele plastic dingen. M’n directeur had ze tegen de deur gestapeld. :slight_smile:

Alleen als je het IKC alleen als geheel tagt, maar vaak is de kinderopvang een zelfstandige entiteit daarbinnen. Ik tag nu meestal het schoolterrein als amenity=school met de basisschoolinformatie en amenity=kindergarten daar als node in. Dit is iets waarvoor een landuse=education(al) heel handig zou zijn, zodat je de overkoepelende IKC (of in het geval van samenwerkende MBO’s, HBO’s, en universiteiten de gedeelde campus) kan taggen met daarin de afzonderlijke onderdelen als node. Misschien maar eens iets mee doen een keer.

Het komt trouwens in meerdere varianten voor. Soms is de IKC de enige entiteit en worden daarin door dezelfde instantie basisschool en kinderopvang geleverd, alles onder één naam. Soms valt de identiteit van de basisschool samen met die van het IKC, en soms blijft de basisschool zijn eigen signatuur houden binnen het samenwerkingsverband.

In Leeuwarden is er bijvoorbeeld één kinderopvanginstantie die in een stuk of twintig IKC’s een locatie heeft.

Een IKC kan ook onderdak bieden aan andere sociale entiteiten zoals een buurthuis bijvoorbeeld.

Ik kan het me vaag herinneren omdat mijn kleuterklas de laatste was voor het samengaan met de basisschool. :smiley: