Alle wegen leiden naar Geopunt ?

Alle wegen leiden naar Rome Geopunt ?

Als ik op Geopunt site van Agiv kijk, zie ik dat ze blijkbaar een soort van ‘centraal punt’ willen maken, om alle ICT data(e-gov) van de Vlaamse gemeenten en diensten wil ‘centreren’ ;
https://smartshare.be/index.php/s/9b4IC4rlODKh6g2

doch, ik kom ook tot hetzelfde besluit als Filip De Rynck en Simon Vander Elst van de UGent ;

http://datanews.knack.be/ict/nieuws/elk-zijn-e-gov/article-opinion-545949.html

Als ik zie , dat er een WMS Vlaamse milieumaatschappij is ;
https://smartshare.be/index.php/s/AjaZuF9tfCQPfjb
en een VMM Vlaamse milieumaatschappij ;
https://smartshare.be/index.php/s/oBADrxclklbL7lJ
Waarom 2 Vlaamse milieumaatschappijen ??? :roll_eyes:

en een LNE Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , INBO, VEA enz.enz. … :roll_eyes: ;
https://smartshare.be/index.php/s/7mCwTzssvPxYqQo
https://smartshare.be/index.php/s/7FiEUatp6xsjr7B

http://nl.wikipedia.org/wiki/Departement_Leefmilieu,_Natuur_en_Energie

en ook nog eens AWV(Agentschap Wegen en Verkeer) ;
https://smartshare.be/index.php/s/bUqavoIGSijHgOT
die ook nog met googlemaps werkt, i.p.v. Geopunt, en blijkbaar ook ‘last’ heeft door ontbreken van 1 ENKEL CENTRAAL ALLES-COORDINEREND PUNT (GEOPUNT);
https://smartshare.be/index.php/s/xghV2layWKZomh5

en die werken allemaal met verschillende kaarten, de ene met OSM, de andere met googlemaps enz. … Heb al verscheidene fouten op googlemaps gezien trouwens … dus die is ook niet ‘alwetend’ he :roll_eyes:

En dan is er een ‘soort’ van ‘private lesgevers’, die van heel die ‘warboel’ gebruik maken, om ons belastingsgeld ‘te innen’ ;
https://smartshare.be/index.php/s/oeESjPnJf1lcbzO

De twee gezichten van de verkeersbordendatabank ; http://datanews.knack.be/ict/nieuws/de-twee-gezichten-van-de-verkeersbordendatabank/article-opinion-526799.html

Kan je op Geopunt met zekerheid zien of iets een privéweg is ?

Met ‘zekerheid’ , betwijfel ik, want er staan fouten in, doch ik denk dat als er een dubbele paralelle lijn op een weg(stuk) getekend is, dat dit openbaar is.
Over private wegen e.d. is hier wat meer info ; http://www.tragewegen.be/e-zines-hidden/item/3096-vraag-van-de-maand-wat-is-een-openbare-weg

Blijkbaar nu met OSM → https://wegenenverkeer.be/werken/regio
Bravo :wink:

Nee. Geopunt toont het GRB, waarin alles wordt opgemeten waarvan op terrein het vermoeden bestaat dat het openbaar is.
Dat biedt echter geen zekerheid.

Persoonlijk ga ik in geval van twijfel even checken met kadaster: https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE (als het als perceel ingekleurd is of niet) en met de atlas der buurtwegen ( https://www.geoloket.be/SilverlightViewer/Viewer.html?Viewer=GISWest&LayerTheme=10 voor West-Vlaanderen). Daar kijk ik op die op de atlas staat, en of er eventuele wijzigingsbesluiten zijn (paarse lijnen).

Silverlight is van dat monopoly Microsoft, en aldus kan jouw link niet door iedereen bekeken worden (o.a. linux gebruikers zoals mezelf) .Een betere link is deze → http://www.geoloket.be/gwserver/home/webmap/viewer.html?useExisting=1 :roll_eyes:

Het antwoord was ook niet aan jou gericht.
De mensen bij GisWest zijn op de hoogte van de problematiek rond de Silverlight Viewer, maar zoals ze zelf aangeven is de rest nog een beetje een ‘work in progress’. Ik vind het best onhandig de juiste themalaag te vinden + de laagselectie wordt niet in de URL bijgehouden, waardoor ik geen ‘directe’ link kan maken. Dat een kleine fractie mensen (die hier niet de vraagsteller waren) het dan niet meteen kan zien, lig ik niet echt van wakker.

yep, toont nogmaals dat ze(ambtenarij) in belgie ‘retard’ zijn :roll_eyes:https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=49&t=88488
ze(ambtenarij) blijven nog altijd met dat dure en (voor ons, als belastingbetalers) geld-verslindende monopoly van microshit werken … zie deze link → https://overheid.vlaanderen.be/GRB-Stand-van-zaken?utm_source=CRM+MailChimp&utm_campaign=40020d9468-+&utm_medium=email&utm_term=0_4918f3b69d-40020d9468-237894157
info op bovenste link , is weeral in excel-formaat, in plaats van in ODF formaat:roll_eyes:

ook cadgis, met hun ‘outdated’ Adobe flash is ‘zoiets’ →

https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash

enne, die link van hierboven, die een ‘betere’ link is wat betreft ‘zichtbaar’ zijn voor linuxers, is ook ‘proprietary’ van Here, dus niet ‘ideaal’ … →
https://en.wikipedia.org/wiki/Here_(company)
ksnap ni waarom ze bij geoloket.be geen OSM kaart gebruiken, zoals o.a. wegenenverkeer.be ? → https://wegenenverkeer.be/werken/regio

enne … by the way … ik dacht dat jij niet meer op die emoticons-links van me ging reageren ? :roll_eyes:

off-topic ; ze(ambtenarij) zijn nog altijd ‘bezig’ met dat monopoly microsoft, nochtans ; →

https://dt.bosa.be/sites/default/files/downloads/ODF_praktijk_eindgebruikers_20140321.pdf

Met “Moderator” hoed op:

Sommige reacties op het forum lijken een beetje op kinderlijk pestgedrag. Gelieve als volwassenen te communiceren. Alvast bedankt.