Adresy w OSM

Cześć.
Mam zagwozdkę związaną z adresacją posesji. Nigdy w tym temacie głębiej nie grzebałem, więc coś co może być oczywiste zapewne mi umyka.

Weźmy ten obiekt: https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=50.66651%2C19.12078#map=19/50.66632/19.12114
We właściwościach wyświetla się: “19, Sosnowa, Kołyski, Romanów, gmina Kamienica Polska, powiat częstochowski, województwo śląskie, 42-260, Polska”
Tyle że to nie jest Romanów, Rudnik Wielki (Kołyski to najwyraźniej jego przysiółek).
Wchodzę w atrybuty obiektu, a tam jak byk stoi:

addr:city Rudnik Wielki
addr:street Sosnowa

W związku z tym pytanie – skąd się bierze ten pierwszy adres?

Nie wiem na ile taki przypadek jest częsty, ale tu akurat dla mnie o tyle istotny, że wyszukiwarka Magic Earth jest ślepa na oficjalny adres (swoją drogą napiszę też do autorów nawigacji).

Z góry dziękuję za pomoc!

Jeżeli miejscowość nie ma naniesionych granic jako relacja, to dla danego punktu przyjmowane są wartości z najbliższych node otagowanych jako ‘place’. Jako przykład mogę podać swoją okolicę, gdzie miejscowość Banino posiada relację z obwiednią: https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=54.39920,18.39601

Dokładnie skąd Nominatim bierze adres można prześledzić tutaj.

Istotnie - tak jak pisał Marek-M - problemem jest brak granicy miejscowości wyrysowanej relacją.

Czy jest jakaś ogólnie praktykowana konwencja co do formatu numeracji punktów adresowych uzupełnionych o litery, np. 34a? Konkretnie chodzi mi o to, czy litera powinna być wielka czy mała? Punkty adresowe importowane z Geoportalu, choć dominują w nich małe znaki, to jednak nie są w tej kwestii jednorodne, nawet na niewielkich obszarach administracyjnych, więc jak zauważę niespójność, to kusi mnie żeby poprawić, tylko nie wiem w którą stronę. Na budynkach w naturze chyba w większości przypadków spotkamy wielkie litery, z drugiej jednak strony na mapie czasem mogą się zlewać z numerem (np. B jest podobne do 8), więc chyba jednak małe bardziej czytelne. Jak do tego podchodzicie? Zwracacie w ogóle uwagę na takie szczegóły?

Też mnie to interesuje. Wpisuje małe bo nie wiem które lepsze a tak to shift nie muszę wcisnąć.

Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, używanie liter w adresach jest uregulowane następująco:
„§ 6 ust. 2. W przypadku braku możliwości nadania numeru porządkowego w postaci wyłącznie liczby całkowitej stosuje się
liczbę całkowitą uzupełnioną wielką literą alfabetu łacińskiego od A do Z, wyłączając litery I, O, Q, a w przypadku wyczerpania liter alfabetu łacińskiego dopuszcza się użycie w numerze drugiej litery alfabetu łacińskiego od A do Z (10AA, 10AB,…), także wyłączając litery I, O, Q.”

Jak widać, jest tu zapis, który przynajmniej częściowo poprawia wizualną identyfikację adresów - „Dodatkowo w numeracji porządkowej nie powinno używać się liter „I”, „O” oraz „Q”. Doświadczenie uczy, że jest to źródłem wielu błędów w wizualnej identyfikacji adresów (np. Kwiatowa 5I czy Kwiatowa 50O albo Kwiatowa 50Q).” [za: Waldemar Izdebski, Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, Wyd. 3, Warszawa, Geo-System Sp. z o.o., 2018, ISBN 978-83-943086-3-6].

Wcześniej jednak (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości, aż do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów) wielkość litery miała konkretne znaczenie: „To rozporządzenie z 1968 roku wprowadziło do przepisów oznaczenie kolejnych budynków na nieruchomości numerami porządkowymi z dodatkowym oznaczeniem wielką literą (np. ul. Spokojna 57A i Spokojna 57B), natomiast w przypadku powstania nowych nieruchomości w wyniku podziału – oznaczanie numerami porządkowymi z dodatkową małą literą (np. Spokojna 52a, Spokojna 52b).” [za: Waldemar Izdebski, Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, Wyd. 3, Warszawa, Geo-System Sp. z o.o., 2018, ISBN 978-83-943086-3-6].

Obecność zarówno wielkich, jak i małych liter w danych z PRG (i gminnych geoportali) wynika z następującego zapisu w aktualnym rozporządzeniu: „§ 12. 1. Numery porządkowe o strukturze niespełniającej wymogów określonych w § 6 ust. 1–3, nadane przed wejściem
w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być stosowane w ewidencji miejscowości, ulic i adresów, jeżeli zapewniają
unikalność związanych z nimi adresów i ich czytelną identyfikację w terenie w powiązaniu z adresami sąsiednimi.”

Na szczęście, jest jeszcze ust. 2: „W przypadku gdy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia istnieją numery porządkowe niespełniające wymogów określonych w § 6 ust. 1–3, które nie zapewniają unikalności związanych z nimi adresów i czytelnej identyfikacji
w terenie w powiązaniu z adresami sąsiednimi lub numery porządkowe powtórzone, organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów dokonuje odpowiedniego przenumerowania z urzędu.”

Osobiście, stosuję zapis zgodny z danymi źródłowymi (PRG, gminny geoportal, itd.). Zarówno stosowanie wielkich, jak i małych liter ma swoje wady. W przypadku wielkich jest to wspomniana litera „B”->„8”, a w przypadku małych „l”->„1" (I,O,Q pominąłem, ponieważ obecnie nie można ich już stosować).

Znam miejsca gdzie mała i duża litera, to osobne adresy. Np tutaj jest 80a i 80A (albo 79b i 79B) jako osobne.
Dlatego ja przepisuję tak jak jest w Geoportalu (chyba że mapuję w terenie a nie z przed komputera).

Dziękuję za obszerne wyjaśnienia. Nie spodziewałem się, że problem jest tak złożony - zwłaszcza to ściśle określone rozróżnienie między małymi i wielkimi literami mnie zaskoczyło.
Ciekaw jestem jak to wyglądało w praktyce, bo przeglądając znane mi przykłady punktów adresowych, które powstały w wyniku podziału działek, te reguły w ogóle nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, notacja wygląda w nich raczej na losową.
Tak sobie myślę, że możnaby te podstawowe informacje streścić na wiki, żeby były dostępne dla zainteresowanych, bo pewnie nie mnie jednego kusiło, żeby wyrównywać te litery pod linijkę :wink:

Zapraszam do edycji! Pewnie na https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Key:addr można by to dodać

Lub zamienić https://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Pl:Key:addr:housenumber&redirect=no w pełną stronę