Aantal inwoners van "villages" / kleine plaatsen

Beste allemaal,

Ik had eigenlijk nooit zo goed naar de bevolkingsaantallen / aantallen inwoners van nodes met place=x gekeken in Nederland. Waar ik het wel had gedaan, hier in het westen van het land, leken de aantallen redelijk realistisch.

Nu viel mij gisteren echter op, dat veel dorpen (place=village) in het noorden en oosten van het land, standaard op een bewonersaantal van 1000 zijn gezet, zelfs dorpjes die onmogelijk zoveel bewoners kunnen hebben, gezien het aantal woningen. Zie b.v. Poppenwier:

http://www.openstreetmap.org/node/1557206471

Dit leidt er toe dat het niet goed mogelijks is hierop te filteren en een mooie rendering te maken.

Weet iemand hoe die bewonersaantallen in OSM zijn beland? Is er ooit afgesproken, bij gebrek aan andere info, om elke place=village in Nederland op minimaal 1000 inwoners te zetten? En moeten we hier wellicht wat aan gaan doen? Het lijkt mij toch dat die info via b.v. CBS beschikbaar is? En anders aantal woningen x gemiddelde gezinsgrootte / huishouden in Nederland?

Marco

Hmmm…,

Oosterend op Terschelling met een populatie van 5000??:

http://www.openstreetmap.org/node/48471324/history#map=19/53.40437/5.38069

En West Terschelling met slechts 1000?:

http://www.openstreetmap.org/node/48430924

Heel Terschelling heeft volgens Wikipedia nog geen 5000 inwoners (https://nl.wikipedia.org/wiki/Terschelling).

Hier valt duidelijk nog een hoop te doen!

Inwonersaantallen zijn ooit tijdens de AND import in OSM beland.
Zowel gehuchten werden getagd als place=village als ook grote dorpen die eigenlijk town hadden moeten zijn, beide met 1000 inwoners. Of soms dorpen die city als tag mee kregen. De grotere plaatsen zijn door de community meestal wel gecorrigeerd maar wb dorpen is er inderdaad nog wel wat werk te doen.

Bedankt voor de info.

Ik heb nu maar een begin gemaakt: Terschelling is inmiddels gecorrigeerd op basis van bewonersaantallen op Wikipedia die van vrij recente datum zijn (2016).

Heeft CBS misschien een inwonerdatabase die gebruikt kan worden?

Edit: is dit iets?

https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/gemeente/ruimtelijke-statistieken
http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/?DM=SLNL&PA=82271NED&VW=T
https://data.overheid.nl/data/dataset/bevolkingskernen-2011

Als ik hier kijk https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/open-data/website-open-data zou dat kunnen, mits men de bron vermeld?

Zie ook https://data.overheid.nl/data/dataset/bevolkingskernen-2011
De licentie is CC-BY-4.0:
Met deze licentie is een hergebruiker vrij om de dataset te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. De dataset mag bewerkt worden en mag voor commerciele doeleinde gebruikt worden. Een verwijzing naar de maker van de data is vereist.

Die data is al vrij oud, van 2011. Maar beter dan niets…
Vaak staat op de site van de gemeente recentere data.

De pdokviewer geeft in de rubriek CBS Wijken en Buurten gedetailleerde gegevens over bewonersaantallen per gemeente, wijk en buurt voor 2017 (en terug tot 2010).

Ik begrijp van Marco:

dat hij graag die aantallen inwoners correct wil hebben.

Nu zal het niet zo zijn dat die cijfers van jaar tot jaar enorm zullen fluctueren, maar het wijst ons (mede door de volstrekt onnauwkeurige import uit het verleden) wel op een ander probleem (dat hier ook heus wel vaker aan de orde is geweest): wie gaat die gegevens bijhouden?
Of je doet alle gemeenten, of je doet ze niet, maar zo als het dus nu is, is het volstrekt onbruikbaar.
In eerdere discussies is ook al vaker ter sprake gekomen dat het linken van data (zoals deze inwonersaantallen) veel beter kan plaatsvinden dan het importeren van die data.
Op de PDOK site kan ik van de wijk waarin ik woon, de volgende gegevens achterhalen als het gaat over de inwoners:

Willen we dat allemaal gaan importeren? Waarom? Ik kan er nu al bij zonder al teveel moeite en met een interface die perfect werkt en met alle gegevens up-to-date. (Kijk overigens maar eens goed naar alle gegevens die over ons worden bijgehouden en verbaas je over wat er allemaal in staat! De PVV zal er blij mee zijn…)

En voor iedereen die alle plaatsen met hun inwonersaantal snel wil zien in een handzaam overzicht, plak de volgende code in overpass en run om een mooi CSV bestand te krijgen om verder mee te spelen.

[out:csv(::"id",name,place,population,wikidata;true;",")];
{{geocodeArea:nederland}}->.searchArea;
(
  node["population"](area.searchArea);
);
out meta;
>;
out skel qt;

Of gebruik deze overpasslink.

Met deze overpass zie je alle 1441 plaatsen met 1000 inwoners, en die zijn gelijkmatig over het hele land verdeeld.
OSM zit vol met “fake” data! :open_mouth:

Ik ben er zeker geen voorstander van om de OSM database een vervanger te laten worden van het CBS, dus alsjeblieft, nee, ga niet alles importeren.

Waarom dan wel de “population”?

Omdat deze direct noodzakelijk is bij de rendering. Alleen met gebruik van population kun je een enigszins zinvolle hiërarchie maken van de belangrijkheid van plaatsen binnen 1 categorie van de classificatie als city/town/village/hamlet, dus onderscheid in b.v. de steden op basis van populatiegrootte. Natuurlijk is ook nog de status als bestuurlijk centrum (denk onze provinciale hoofdsteden) van belang, maar zonder die informatie is dan nog de enige indicator voor de status van een woonkern zijn inwoneraantal.

Een dergelijke hiërarchie kan vervolgens gebruikt worden om een meer intuïtieve rendering met verschillende lettergroottes voor steden- / plaatsnamen op te zetten. Dit is op sommige plekken op de aardbol echt een absolute noodzaak. Een aardig voorbeeld is de Los Angeles metropolitan area. Daar liggen iets van twee dozijn nodes die allemaal met place=city zijn getagd, en die ook daadwerkelijk een eigen bestuur met een burgemeester lijken te hebben als ik de Wikipedia zo goed lees. Het zijn dus niet simpele “suburbs” van LA.

Om in zo’n situatie nog een zinvol beeld te geven, is de population een zeer gewenst hulpmiddel. De grootte van de verschillende place=city nodes is namelijk behoorlijk verschillend, van ruim onder de 50k tot >0.5M. Met een selectie op populatie grootte kun je dan de labelgrootte variëren, en hiermee uitdrukking aan de belangrijkheid van de stadskern geven.

In dit bestand staan de inwonersgegevens (vrij beschikbaar) van alle Nederlandse gemeenten (388) per 2017.

Het nadeel is dat de gegevens per gemeente zijn ingedeeld waarbij wat wij een “village” noemen (of “hamlet”), dit in genoemd bestand weer als een wijk (of zelfs buurt) is terug te vinden.

Ik heb er zojuist even naar gekeken en ik kom met wat databasegeknutsel een heel eind.

Maar ik ga nu slapen…

Hergebruik:

Licentie:
CC-BY 3.0

maar met:

https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=59099

voor ons wel.

Per gemeente hebben we inderdaad niet zoveel aan, zeker niet met de eindeloze gemeentelijke herindelingen van de afgelopen 100 jaar, waarbij steeds meer bebouwingskernen binnen 1 gemeente vallen. Het gaat nu eenmaal echt om de bebouwingskernen met eigen naam.

Als die als buurt of wijk wel terug te vinden zijn, dan is dat natuurlijk wel bruikbaar.

Het mooiste zou natuurlijk zijn om hier een MapRoulette taak van te maken! (tenzij iemand het met import-magie weet op te lossen)

Elke keer een plaatsnaam in de zoekfunctie moeten inkloppen om er naar toe te zoomen, en vervolgens een edit-sessie te starten, kost veel tijd. Met MapRoulette hebben we een efficiëntere manier. Ik heb hier zelf echter geen ervaring mee, hoe je dat opzet.

Er zijn ook plaatsen met 10000 inwoners gevonden door deze overpass zoals Landgraaf (38000 inwoners) :slight_smile:

Inwoners van een plaats is wat anders als de inwoners van het dorp.
Er zijn mogelijk plaatsen waar meer mensen buiten het dorp wonen als er in. Bebouwde kom volgens de wegenwet.

Bij rendering hoe groot een plaats is neem ik aan dat dan de bebouwde kom wordt bedoeld.

Voor de kaartenmakers is het idd prettig dat die gegevens die in OSM zitten enigszins betrouwbaar zijn, ik maak daar ook gebruik van in mijn OFM scripts. En dan niet alleen landelijk maar wereldwijd. En ik heb niet alle tabellen van alle statistische instanties wereldwijd paraat dus het zou fijn zijn als dat een beetje klopt in OSM. Wb de actualiteit en het bijhouden ervan maakt het niet veel uit dat een plaats x het inwonertal een paar duizend inwoners is toegenomen in de loop van een aantal jaar. Wat wèl onacceptabel is, is dat bij zo’n import een willekeurig getal van 10.000 of 1.000 op de data is geplakt. Dus als we die data op een of andere manier kunnen corrigeren middels een import van de meest actuele CBS gegevens zou ik dat zeer op prijs stellen als data consumer.

Dat is een punt van discussie ja. Neem bijv. een hele grote uitgestrekte gemeente als Emmen met 108.000 inwoners terwijl de woonplaats amper de helft van het aantal inwoners telt. Hier zou je dus kunnen kijken naar het aantal inwoners binnen de woonplaatsgrens en/of de gemeente? Het verzorgingsgebied van Emmen is echter veel groter, het centrum heeft een regionale functie.

De gemeente gegevens gebruiken is nog steeds geen optie, omdat de place nodes altijd de echte woonplaats / bebouwingskern betreffen.

Met kennelijk rond de 50k inwoners volgens jouw gegevens, denk ik dat de “regionale” functie van Emmen ook zo wel duidelijk is, zeker ook omdat de place node al als “town” is gedefinieerd (https://www.openstreetmap.org/node/868430925), en de OSM Wiki duidelijk schrijft over “town”:

Use place=town to identify an* important urban centre** that is larger than a place=village, smaller than a place=city, and not a place=suburb. Towns normally have a good range of shops and facilities which are used by people from nearby villages. *

Het laatste vet gedrukte geeft duidelijk de regionale functie van een als “town” geclassificeerde node aan. Dus Emmen lijkt mij afdoende getagged zo.

Niet direct handig in dit verband, maar een leuke site voor plaatsnamen is https://www.plaatsengids.nl/
Alle plaatsen staan erin met allerlei weetjes, ook zeer kleine buurtschappen.