Aansluiting autoweg op rotonde

Als een autoweg (highway=trunk) aansluit op een rotonde met lagere classificatie (highway=primary) dan levert dat een niet zo fraaie en eigenlijk foutieve rendering op: de afgeronde vorm van het uiteinde van de autoweg valt over de rijbaan van de rotonde heen.

Voorbeeld 1: http://www.openstreetmap.org/#map=19/53.35835/6.07603&layers=N.
Hier zou de rotonde als trunk i.p.v. primary moeten worden getagd volgens de Wiki-richtlijnen (‘kies de classificatie van de belangrijkste doorgaande weg’) en dus is dit geval op te lossen door betere tagging.

Voorbeeld 2: http://www.openstreetmap.org/#map=18/53.17004/6.75708&layers=N.
Hier komen wegen van allerlei classificatie samen op twee rotondes. Er is geen duidelijke doorgaande weg die dezelfde classificatie houdt. Met andere woorden: alle wegen beginnen/eindigen op de rotonde en dus is onduidelijk welke classificatie de rotondes en de tussenliggende weg moeten krijgen. Gekozen is voor highway=primary. De rotondes en tussenliggende weg worden wel gerekend tot de N387. Dan kun je je afvragen of dat deel, ondanks dat het buiten de bebording van autoweg valt, toch niet als autoweg (trunk) kan worden getagd, of als trunk_link. Of als motorway_link.
Maar je kunt het stuk weg in een doorgaande route opnemen (tussen de Kerkstraat in Hoogezand en de Rijksweg West) zonder een (bord) auto(snel)weg tegen te komen.
Highway=primary lijkt dan goed gekozen maar de lelijke rendering op de noordelijke rotonde blijft.
Een simpele oplossing is om een heel kort stukje highway=primary in te passen tussen autoweg en rotonde. Dat vind ik wel op het randje van ‘tagging for the renderer’ want als een verkeersbord binnen korte afstand na de rotonde-afslag staat (zoals in dit geval binnen tien meter, althans richting het noorden gekeken) dan vind ik dat daar normaal geen afgesplitst stuk tussen hoort.

Nu de situatie waar het mij om is begonnen. Zie deze note: http://www.openstreetmap.org/note/741037#map=18/53.14585/6.02416&layers=N.
Het gaat hier om het zuidelijk uiteinde van de vrijdag geopende nieuwe vierbaans autoweg tussen Dokkum en Nijega genaamd Sintrale As (Nederlands: Centrale As). Hier heb ik me de laatste tijd veel mee bezig gehouden en vooral met dit deel ter hoogte van een andere vierbaans autoweg.
Net als voorbeeld 2 eindigt de autoweg bij de aansluiting met de noordelijke rotonde, in dit geval een kluifrotonde, terwijl de benaming en nummering doorloopt tot en met de zuidelijke kluifrotonde.
Ik had hier eveneens gekozen voor primary=highway. Hier geldt wel dat er geen doorgaande route is zonder een autoweg of autosnelweg te gebruiken. Oké, tenzij je vanuit Nijega dit traject met kluifrotondes als keerpunt gebruikt maar de pijlen op de weg houden daar ook geen rekening mee. Er is een hoge mate van (voor)sortering van toepassing op de hele ‘kluif’.

Wat te doen i.v.m. overlap autoweg over rijbaan rotonde?

  1. Het laten zoals het nu is… want het is toch echt aan de renderer.
  2. Een heel kort stukje highway=primary maken tussen noordelijke kluifrotonde en autoweg.
  3. De situatie rechtvaardigt om de kluifrotondes en tussenliggend weg te taggen als trunk en/of trunk_link.
  4. Andere oplossing?

In alle gevallen geldt dat de onderliggende gegevens juist moeten zijn - we gaan dingen niet anders taggen dan dat ze zijn opdat het er op die ene kaart beter uitziet.

Misschien kun je je vraag beter stellen aan degenen die de kaart maken - of ze de rendering van dit soort gevallen kunnen verbeteren. Ik denk dat de beste plek hiervoor de OSM-Talk (engelstalige) mailinglijst is. Daar wordt regelmatig gesproken over de zgn. “osm carto” rendering.

In jouw eerste voorbeeld valt het me op dat de N358 en de N361 die hier samenkomen verschillend geclassificeerd zijn. Is er inderdaad een wezenlijk verschil tussen de karakters van die wegen? Volgens deze pagina horen ze allebei highway=primary te zijn: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging

Ik zou denken dat iets dergelijks al wel eens besproken is maar ik heb zowel op dit forum als via Google (die ook OSM-Talk doorzoekt) nog niets kunnen vinden.
Aangepaste rendering lijkt me hoe dan ook gewenst, dus ik overweeg het op OSM-Talk eens aan te kaarten.

Antwoord op je vraag: de N361 is daar een autoweg en de N358 niet.

Aah, ik begrijp het. De rotonde zelf is dan denk ik geen autoweg - meestal staat er dan “einde autoweg” voor de rotonde en “begin autoweg” als je de rotonde verlaat. Dan is het feitelijk juist dat de rotonde als primary getagd is.

Een tijd geleden had ik met een Gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat over benaming van de rotonde.
Kijken naar NWB bestand wegvakken in Pdokviewer, gebruik knop I (objectinformatie)

Waarom wordt in het voorbeeld (1) de hele rotonde 1 naam gegeven? Lauwersseewei
Is dit correct, want …
Kijk je in de pdokviewer dan is de rotonde in vier stukken geknipt, om en om, Dongerawei en Lauwersseewei
Zou de kwalificatie dan ook zo moeten zijn?
Dan krijgt de rotonde, om en om, twee kleuren.
Schijnbaar is dat een gebruikelijke werkwijze van andere.

In dit geval niet zo’n punt, maar een stukje highway=secondary, bijvoorbeeld een rotonde, kan door routers genegeerd worden bij routes op lange afstanden. In ieder geval Mapzen doet dat, en dat levert soms bugs op zoals deze als er een rotonde met secondary op een snelwegknooppunt staat: https://github.com/valhalla/sif/issues/122

Het probleem met de rendering werd in 2008 al eens kort besproken op de Ierse OSM-talk-mailinglist:
https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ie/2008-April/000105.html

Bij Google Maps komt deze weergave ook wel eens voor:
https://www.google.nl/maps/@52.5546817,6.5366719,18.26z

Rotondes op doorgaande autowegen komen weinig voor maar ik heb er nog een aantal gevonden in Nederland.

http://www.openstreetmap.org/#map=17/51.58851/3.67721&layers=N.
http://www.openstreetmap.org/#map=17/52.55429/6.53730&layers=N
http://www.openstreetmap.org/#map=17/52.54984/6.41993&layers=N
http://www.openstreetmap.org/#map=17/53.01015/6.74999&layers=N

Ze hebben elk hun eigen kenmerken qua aansluitingen en infrastructuur maar overal is sprake van een autoweg die op een rotonde uitkomt en daarna in dezelfde richting verder gaat.
Ik heb met GSV overal gekeken naar de borden G3 en G4 en er is geen consistente lijn in te ontdekken. De G3 is wel altijd geplaatst na de rotonde, soms onmidddelijk en soms na meer dan honderd meter. De G4 is soms wel en soms niet geplaatst. Dat verschilt per rotonde en ook per richting.
Je kunt de rotonde zien als afslag waardoor de autoweg automatisch als onderbroken geldt. Dan zou er in Nederland geen enkele autoweg-rotonde zijn (tenzij op de rotonde zelf bij herhaling G3-borden zijn geplaatst…).

Ik zal dan maar de richtlijnen van de Wiki proberen te volgen, al zijn die op verschillende wijze te interpreteren. Laat ik dan ten gunste van highway=trunk redeneren.

Ik ga er vanuit dat het niet uitmaakt of bij een autoweg er wel of niet een G4 (einde autoweg) is aangegeven bij een aansluiting op de rotonde zolang minimaal één andere aansluiting ook autoweg is. Een trunk_link reken ik hier ook onder. Dus als het mogelijk is om een route te volgen over autowegen via een rotonde zonder een traject highway=primary / secondary te gebruiken dan wordt de rotonde highway=trunk. Dat geldt dan weer niet als het geen logische route oplevert zoals het verlaten en na de rotonde in dezelfde rijrichting weer oprijden van een autoweg.

De eerder door mij aangehaalde rotonde in de autoweg N361 (Lauwersseewei) (http://www.openstreetmap.org/#map=19/53.35835/6.07603&layers=N) wordt dan omgezet naar highway=trunk. De PDOK Viewer geeft (alleen) Dongerawei en Humaldawei op de rotonde. Volgens de Wiki hoort een rotonde echter niet de naam van een aansluitende weg te krijgen dus ook geen Lauwersseewei:

Dan de situatie waar het mij om is begonnen (http://www.openstreetmap.org/#map=18/53.14581/6.02410&layers=N). De noordelijk bolling van de kluifrotonde geeft verbinding tussen de Sintrale As (N356) en de Wâldwei (N31), vanaf het noorden naar het westen (Leeuwarden) en vanaf het oosten (Drachten) naar het noorden (Burgum/Dokkum). Daarom wordt dit highway=trunk. De rest van de kluifrotonde (zuidelijke bolling en verbindende wegdeel) blijft highway=primary.

Aansluiting N913 op de Sintrale As (N356):
http://www.openstreetmap.org/#map=17/53.18057/5.98868&layers=N
Hier wordt de zuidwestelijke rotonde een highway=trunk want het geeft verbinding tussen de N913 en Sintrale As in zuidoostelijke richting of vanuit het noorden tussen de Sintrale As en de N913.

Aansluiting N913 op de Wâldwei (N31):
http://www.openstreetmap.org/#map=17/53.16167/5.95291&layers=N
Vanaf de N913 kan men via de rotonde meteen de N31 op richting het westen (Leeuwarden) of vanuit het zuidoosten de N31 verruilen voor de N913. Dus rotonde highway=trunk en naam op de rotonde verwijderen.

Zuidelijke en noordelijke bolling heeft toch dezelfde gradatie.

De gehele kluifrotonde valt buiten de begrenzing autoweg (G3-G4) dus in die zin is het dezelfde gradatie. Het verschil in ‘status’ wordt gemaakt door de verbindende wegen.
Net zoals de bypass die de afrit van de N31 vanaf Drachten rechtstreeks verbindt met de Sintrale As (N356) richting het noorden een highway=trunk_link is ondanks dat je tussendoor wel een G4 (en als snel weer een G3) passeert.

(Autoweg)verkeer van west naar noord, en noord naar oost gebruikt toch samen de hele kluifrotonde? Dan wordt toch alles trunk volgens jouw systeem? Of heb ik iets verkeerd begrepen?

Zijn er touwens geen routeerders die trage tractoren (agricultural) weren van autowegen (highway=trunk)? Die kunnen dan ook niet meer over als trunk getagde rotondes. Hier kunnen ze dan niet meer keren via de kluifrotonde, maar als er twee kleinere wegen aan liggen waar ze wel op mogen, kunnen ze de autoweg niet meer kruisen. Misschien dan toch beter als primary o.i.d taggen? Aan een autoweg zijn speciale verkeersregels verbonden, en die zijn op de rotonde niet van toepassing, tenzij de rotonde echt als autoweg bebord is.

Als je de kluifrotonde als één geheel ziet wel. Ik denk dat je voor de tagging de twee bollingen als (onvolledige/onderbroken) rotondes moet zien terwijl het verbindende wegdeel toch niet als highway=roundabout aangemerkt kan worden.

Goed punt. In dit geval is het geen probleem omdat er een parallelweg is aangelegd maar voor de Lauwersseewei zou dat wel spelen.

Ik ben er nog steeds niet uit wat nou het beste is. Primary is wel de veiligste keuze. Ik vraag me af of er in Nederland zelfs maar één rotonde is die volledig binnen de bebording autoweg valt, want dat gold niet voor de als highway=trunk getagde rotondes die ik heb kunnen vinden.

Uiteindelijk ga ik dan voor highway=primary. Dat lijkt me qua verkeersstatus het meest correct. Twee rotondes in het noordelijk deel van de Sintrale As die ik zelf op highway=trunk had gezet zal ik aanpassen. Daarmee komt het aantal primary-rotondes met trunk-aansluiting en dus met ‘lelijke rendering’ in het gebied van de Sintrale As op vijf.

Dat terwijl zulke situaties (trunk-aansluiting op rotonde) in de rest van het land dus weinig voorkomen en daar meestal wel roundabout=trunk is toegepast ondanks dat het niet of niet volledig klopt met de bebording. Maar dat laat ik aan anderen over om wel of niet aan te passen.

Verder volg ik degenen met de opvatting dat een rotonde geldt als ‘neutraal terrein’ gezien de sleutel junction=* en dat er daarom géén name=* en geen ref=* op hoort. Op rotondes die ik heb ingetekend of me al mee heb bemoeid wil ik dit gaan aanpassen.

Het aanvragen van mogelijke aanpassing van rendering ga ik me maar niet mee bezighouden.