Aanpassing volgens wegenregister

Hallo,

Ik ben een fervent wandelaar en gebruik al enkele jaren openstreetmaps op verschillende manieren.
De laatste tijd merk ik dat een bepaalde gebruiker allerlei paden toevoegd op basis van het wegenregister. Op zich heb ik daar geen probleem mee echter in de praktijk kan dit wel voor vervelende problemen zorgen.
Ik stippel bv zelf mijn wandelingen uit op basis van OSM, met als gevolg dat ik al een paar keer extra km’s heb mogen lopen omdat deze gemapte wegen vaak niet toegankelijk. Wel voor verschillende redenen: kunnen privé geworden zijn (zoals voorbeeld), of zijn ontoegankelijk wegens overgroeiingen of bebouwingen, …
Ik vermoed dat deze “mapping” zijn gebasseerd op zeer oude kaarten en dus niet meer met de realiteit stroken.

voorbeeld: https://www.openstreetmap.org/way/532422973

Kunnen deze “gemapte” wegen geen specifieke status krijgen? Of wordt dit best lokaal steeds nagekeken (door de mapper)?

PS: de extra km’s storen mij niet :-), maar is wel soms frustrerend zeker als je met een groep op baan/weg/pad/straat/… bent.

Beste,

zelf ben ik ook van oordeel dat zulke wegen niet thuishoren als “gewoon” pad in OSM. Mijn mening blijkt echter te verschillen van sommige mensen van Trage Wegen,

Ik heb de maker van het pad gevraagd om zijn zienswijze hier toe te lichten: https://www.openstreetmap.org/changeset/52912361

mvg

Wat je daarhebt is - helaas - een klassiek geval van ‘armchair mapping’ - data overnemen uit een andere bron zonder verificatie.
Dat is op zich een spijtige zaak, en is niet echt binnen de geest van wat we hopen te bereiken. In principe hoort de mapper zo goed mogelijk te verifiëren dat wat hij/zij intekent strookt met de werkelijkheid.

We nodigen je graag uit ofwel zelf de kaart-edits te maken (dus meteen de gegevens zelf aan te passen), of als dat je echt niet lukt, kan je ook ‘notes’ op de kaart achterlaten (rechts klikken, ‘voeg hier een commentaar toe’). Graag wel even met je account inloggen - dan zie je vanzelf of er feedback komt, of vragen om verduidelijking.

Ook altijd super handig (voor wie met je melding aan de slag gaat): als je via Mapillary foto’s ter illustratie kan maken, en in je opmerking vermeldend dat je mapillary beelden hebt gemaakt.

Aanpassingen doe ik als ik 100% zeker ben van de staat van de weg.
Ik heb reeds waar nodig de kaart aangepast of melding van gemaakt. Ik ben zeker geen hardcore mapper, maar waar nodig pas ik wel aan.

Mapillary ken ik (nog) niet. Dat zoek ik even uit of het nuttig kan zijn voor mij. (wsl wel :))

Beschouw het een beetje als een ‘open’ tegenhanger van Google Streetview, maar eentje die wel binnen gebruikslicentie voor OpenStreetMap valt.

Op je een idee te geven wat wel/niet al gefotografeerd is door vrijwilligers, geef ik je graag even dit mee:
https://www.mapillary.com/app/?lat=51.182045034745784&lng=4.208691731603494&z=8.819717142289386
Zoom naar hartelust rond, en kijk even hoe het eindproduct werkt.

In de praktijk rij ik gewoon (bij fatsoenlijk weer en daglicht) rond met een smartphone die naar m’n vooruit gericht hangt, en die neemt automatisch om de zoveel tijd/afstand een fotootje… Is op zich weinig moeite, en ik heb toch een 100.000 foto’s bijeen op een goeie 3 maand tijd. Je kan dat evenwel ook vanaf de fiets, of met wat goede wil als je aan het wandelen bent ook…

Ik heb ondertussen enkele wijzigingen gemaakt, wandeling gemaakt langs sommige twijfelachtige paden. Ik heb ze alle gemarkeerd als “no access”, aangezien ik niet langs beide kanten de paden heb bezocht. Kan mss wel nog handig zijn voor “trage wegen”.

Ja ook ik ben een fervent wandelaar, fietser en gebruikte daarvoor op mijn GPS de dure topografische kaart TOPO BELUX Pro, waar veel paden opstaan die niet meer up to date zijn. Dat is de reden waarom ik nu openstreetmaps gebruikt deze worden wel bijgewerkt. En ja, er is een mapper die paden uit oude kaarten in OSM aan het mappen is. Zoals in Nieuwenhovebos , maar ook op andere plaatsen. Dit maakt van OSM een onbetrouwbare kaart voor fietser en wandelaars dus weg ermee. Bij mij ga deze paden eruit, ik gebruik alleen “access no” als een pad voorzien is met een bordje verboden toegang of privé weg.
Over Trage Wegen http://www.tragewegen.be/in-mijn-buurt/trage-wegen/
Bij trage wegen wordt duidelijk aangeven welke wegen toegankelijk zijn en welke niet. Volle lijn toegankelijk, stippellijn ontoegankelijk. Alleen de eerste zou je mogen mappen in OSM. Maar ook de ontoegankelijke paden staan in OSM. Er is een manier om deze laatste paden onzichtbaar te makken in OSM zonder de gegevens te verwijderen
In plaats van “highway = path” , gebruik je “highway = abandoned”, . En als ze deze paden toegankelijk maken zijn ze gemakkelijk terug zichtbaar te makken gewoon een woord veranderen.
Ik heb enkele van deze ontoegankelijke paden aangepast.
https://www.openstreetmap.org/changeset/58153416#map=16/50.7449/3.3483&layers=N

De vraag is dan, wat noem je toegankelijk en wat niet?
Als er een gebouw in de weg staat is het duidelijk maar een beetje overgroeit?
Bijna overgroeid op totaal dichtgegroeid?

Waar leg je de grens?

Beste OSM be medewerkers. Ongeveer éénmaal per jaar vernieuw ik de (GraphHopper) routing data voor gebruik met de fietsgps. Bij de laatste update heb ik gemerkt dat de voorheen vrijwel foutloze routering nu dikwijls verkeerdelijk navigeert over mij voorheen niet gekende private (verharde) op en afritten van boerderijen, woningen, domeinen enz. Wat voor een onzin is het om de OSM BE kaart te gaan vervuilen met zulke nutteloze private of ook zelfs totaal verouderde gegevens ? Door massale niet ter plaatse gecontroleerde aanvoer van vreemde data is er een OSM BE kaart ontstaan die niet betrouwbaar is. Het met de voeten treden van de meest elementaire OSM regel is de hoofdoorzaak: Map NIETS dat je niet zelf ter plaatse hebt gecontroleerd en geregistreerd. En zelfs al wordt er gratis data verkregen van overheidsdiensten weersta het ongecontroleerde overnemen van gegevens. Als de kwaliteit van de aangeleverde data een weerspiegeling is van onze algemene wegenkwaliteit moet men zelfs nog meer argwanend zijn. Ik wens dat deze ingevoerde **ongecontroleerde **troep gewoon terug verdwijnt uit de voorheen wel zeer bruikbare OSM BE kaart.
Willy.

Hier een voorbeeld van hoe fout het nu wel loopt met die OSM BE map.
Zie gpx in de volgende tijdelijk beschikbare link ! https://dl.orangedox.com/94ITxH
2 gpx tracks komen van de Plotaroute website. Eenmaal OSM en eenmaal (correct) Google.
En ook de populaire OFM openfietsmap routering voor Garmin is natuurlijk getroffen !
Ik heb enkele van die locale miskleunen al op privaat geplaatst in de OSM map.
Maar ik stop daar verder mee, het is echt gewoonweg dweilen met de kraan open.
Dus corrigeren mannen, corrigeren en die troep weg !
Trouwens privaat terrein dat hoort echt niet thuis op de OSM kaart !
Al gehoord van die nieuwe Europese privacy regels ? Wat als ?
OSM doel is toch niet: Het moet niet goed zijn als maar het maar veel is ?
Nee toch ?
edit: verbeteren “typo’s” :slight_smile:

Dag Willy,
Ik ben zelf al gelijkaardige problemen tegengekomen, en we willen hier wel echt naar kijken samen met wegspotter en OpenStreetMap Belgium. Anderzijds heeft wegspotter ook wel heel veel terreinkennis, en heeft hij al enorm veel bijgedragen. Daarnaast heeft het wegenregister als bron ons al honderden gevallen getoond waar we effectief echte wegen ontbraken. Dus ik zou het kind niet met het badwater weggooien. Maar net daarom heel waardevol als je zoveel mogelijk concrete gevallen hebt waar een probleem is. Voor de duidelijk heb ik je gpx’en even op deze umap gezet: http://umap.openstreetmap.fr/nl/map/routes-vergelijken_237017#15/51.0699/3.9597
Ik heb de verschillen even aangeduid (en als je er op klikt genummerd; ik vermoed dat het enkel om 2 en 3 gaat). Zou je per case kunnen kort kunnen beschrijven wat er precies mis ging?
In het geval van deze weg https://www.openstreetmap.org/way/538816779/history (weg 2), ziet het ernaar uit dat je geroute wordt over een weg die highway=service+service=driveway heeft. Wat mij betreft zou een router dat nooit mogen doen, tenzij het de enige weg is naar je bestemming. Ik map ze alleszins volgens die logica. Op de wiki wordt dit eigenlijk niet echt toegelicht, dus heb ik het op ons Riot kanaal en op de tagging mailing list nagevraagd. Als dit expliciteren nodig is, heb ik zelf ook wat correcties te doen, vrees ik.
In het andere geval https://www.openstreetmap.org/way/548995995/history zou ik zelf wel zeker een access tag hebben toegevoegd.
Het zou wel goed zijn als je in je bewerking aangeeft waarop je je gebaseerd hebt om het als privé aan te duiden.
Wat de zaken compliceert, is dat het soms wel degelijk zo is dat wat nu een private oprit -lijkt-, wettelijk wel echt een publieke weg is. Maar dat is dan weer niet altijd gemakkelijk uit te vinden. Het is volgens mij wel aan wie zo’n twijfelgeval toevoegt om dat soort nuance duidelijk aan te brengen in de data (bijvoorbeeld door de vicinal_ref tag toe te voegen, of een description), en niet aan iemand als jou om te moeten bewijzen dat dit niét het geval is.
Nog over de GDPR (de nieuwe Europese privacy wetgeving): ik heb onlangs nog een akefietje opgelost met een burger die dat argument aanhaalde, en daar gaf OSMF-legal (de wet-specialisten binnen de OpenStreetMap Foundation) aan dat we ons over het mappen van privaat terrein geen zorgen moesten maken. Dat probeer ik sindsdien dan ook te doen (mij geen zorgen maken :).

Bedankt Joost voor de uitgebreide toelichting.

GDPR gaat inderdaad enkel over persoonsgebonden gegevens (naam, leeftijd, religie, bankkaart nummers, enz.) of zaken waarmee men een persoon kan traceren (IP-adres) en niet over de aanwezigheid van een gebouw of weg op iemands eigendom.

Dag Joost en Escada.

Het is zo dat ik slechts af en toe nog iets toevoeg aan OSM. Het is echt niet (nooit) mijn hoofdbezigheid hoor. Ik (en anderen) ben in het stadium dat ik nu eindelijk echt gebruik wens te maken van die kaart. Voornamelijk voor het fietsen middels gewoon kaartlezen of autoroutering. Meer heb ik niet nodig. (Dankzij rijden met routering ook op goed gekende locale wegen dedecteer je soms “verborgen” gebreken die anders niet of nauwelijks opgemerkt worden)

Wat betreft de privaattoegangen is het duidelijk dacht ik dat dit wel degelijk toegangen zijn tot woningen of boerderij. Ik denk wel dat jullie dit vrij eenvoudig kunnen constateren. Ik ga er dan ook niet verder in detail op in. U heeft luchtfoto materiaal ter beschikking ? En ja, kijk ook maar eens bij de concurrentie…zie “Str…Vie…”. Zie je de brievenbus ? Ervoor openbaar, erachter privaat. Wel NIETS kopieren hé, want die mannen steken er soms bewust fouten in als middel voor kopieerdedectie.

Wat mij betreft is deze huidige massa import van gegevens echt gewoon te risicovol verlopen nu. Het maakt de voorheen zeer bruikbare kaart er beslist niet beter op. Het ergert gewoon. Het was nu eenmaal allemaal al vrij goed en bruikbaar. Vooral ook verharde woning opritten die in de kaart worden gebracht ? Dit dient toch tot niets.

Ik had trouwens voorheen ook al een opmerking verstuurd naar wegspotter via de osm mailer wegens onjuiste inbreng. Wegspotter bracht dan het voorstel (via de osm mailer) om dan maar alle vastgestelde fouten zelf te gaan corrigeren. Sorry maar ik wens dit echt niet verder te controleren en te corrigeren hoor. Wees gewoon voorzichtiger. Ik kan het in ruw Vlaams uitdrukken wat ik daarvan denk…maar ik zal maar beleefd blijven. En als je het niet goed kan inbrengen, blijf er dan van weg maar zadel de locale mappers niet op met een opkuis. Ongewilde individuele foutjes van een mapper ? Geen probleem. Maar deze massa import is wel van een gans ander kaliber hé.

Wat betreft het inbrengen van vreemd kaartenmateriaal ben ik al langer wantrouwig hoor.

Kijk eens naar het eerste bericht in dit forum van het jaar 2009. De osm kaart was meestal nog een lege ruimte toen. Gemeente Zele was verwonderlijk vrij snel compleet gemapt. Maar er bleek later wel een probleem mee. De positionering van de wegen was gewoon tientallen meter verkeerd. Dat werd pas zeer duidelijk toen de wegenaansluiting van buurgemeente Berlare (zeer goed gemapt) langs geen kanten overeenstemde. Vandaar dat ik niet graag zulke externe toevoegingen zie, zonder plaatscontrole noch opmeting of zonder gps spoor controle.

Nee, ik ga mij niet toevoegen aan jullie zeer actieve groep, maar ik hoop dat dit mag leiden tot wat meer voorzichtigheid en correcte import. Pak die zaken toch graag iets anders aan. Ik zie liever een goede kaart met wat minder maar wel goed gemapte wegen dan een volle kaart met onjuistheden.

Voila en nu pak ik mij eerst een frisse pint zie met dit gekke hete weer. Santé…en geniet er ook maar van.
EDIT:
@Joost. Iets frisser deze morgen gelukkig, dus snel even op uw concrete aanwijzing antwoorden. Het gaat inderdaad over posities 2 en 3. Aan positie 2 is sprake van een nauwelijks gebruikte toegang van een weide en aan de andere kant toegang naar de boerderij. Ik zou dit dus gewoonweg niet eens op de kaart plaatsen. Bij positie 3 is alles verharde toegangen op de boerderij zelf. Daar lopen alleen een massa koeien als ze verhuizen van stal naar weide. Dus (wandel of fiets) publiek heeft daar al helemaal niets te zoeken en MOET daar (dierenhygiene) zelfs helemaal wegblijven van de dierenstallen. Wat betreft routing al dan niet onverwacht. Ik ben daar geen specialist ontwerper van maar ik gebruik die dingen gewoon. Het is wel zo dat meerdere online en offline systemen zoals Plotaroute, Openfietsmap, GraphHopper, B-router en meer soortgelijke, wel degelijk overheen routen. En dit was slechts één kort voorbeeld ritje. Het topje van een ganse ijsberg nu ontstane problemen vrees ik.
@escada. Wat betreft mappen wegen op privaat. Je weet dat je bij Google Street View bezwaar kan maken tegen publicatie van je eigendom ? Op simpele vraag wordt die eigendom foto dan vervaagd. Wat als een persoon bezwaar aantekent bij OSM tegen het intekenen van paden op zijn eigendom ? Wat als een roversbende voor de rechtbank getuigt, we gebruiken het OSM kaart materiaal als goede bron voor toegang en vluchtwegen ? Zijn osm mappers dan medeplichtig aan het verlenen van hand en spandiensten en medewerking ? Nog zo zeker nu van de OSM legale correctheid ? Ik speel zelf op zeker, ik map geen privaat domein. Punt.
Willy.