Συνάντηση στην Αθήνα (Παρασκευή, 9 Αυγ. 2019) για τα γενέθλια του ΟSM

Μόλις κανονίστηκε σημερινή συνάντηση στην Αθήνα για τα 15α γενέθλια του OSM :slight_smile:

Ημερομηνία: 9 Αυγούστου 2019
Μαγαζί: Roots Foods and Culture
Τοποθεσία: Καποδιστρίου 2
Ώρα: 20:00

Τελευταία στιγμή, άλλα καλύτερα από καθόλου :slight_smile: Όσες/οι θέλετε ελάτε, και μπορούμε φυσικά να ξανακανονίσουμε :slight_smile: