3dshapes

Ik zie dat op heel veel plekken in Nederland de 3dshapes ‘landuse’ niet meer klopt met het huidige gebruik (bv Bentwoud). Is het niet tijd cq zijn er plannen/mogelijkheden om al die shapes te verwijderen en te vervangen door een recentere landgebruik ondergrond? Kan op basis van recente luchtfoto’s niet zoiets worden gedaan? Alles met de hand updaten is ondoenlijk. Elke 10 jaar een frisse import lijkt me het fijnst.

gr Michiel

Michiel, Nederland is een beetje verwend doordat zij vanaf het begin over open data beschikte die kon geïmporteerd worden. In andere landen is dat niet het geval en daar wordt alles met de hand gedaan, met eventueel een kleiner aantal imports. Een goede import vereist ook nog veel manueel werk (want nooit vol-automatisch) en gooit ook geen oude data weg, maar vervangt die.

Aangezien vele handen licht werk maken, begin maar alvast om de bestaande landuses aan te passen :slight_smile:

Als OSM enkel nog zou bestaan uit een samenraapsel van allerlei imports om de X jaar hoeft het voor mij niet meer. Het is juist de kracht dat je sneller kan reageren dan de overheid. Wat niet wil zeggen dan je bepaalde zaken niet kan aanvullen met overheidsdata.

@ Michiel M, in het Bentwoud is mapper multimodaal bezig met de landuses. Na een uitvoerige discussie is in eerste instantie besloten om een ‘quick-and-dirty’ aanpak te doen en dat is ook al gedaan. Zie de draadjes https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=57879 en https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=57821 (#4 en daarna).
Het Bentwoud is een complex nieuw natuurgebied dat aangelegd is in verschillende fases en de werkzaamheden zijn nog niet afgerond. De PDOK luchtfoto’s zijn slechts ten dele bruikbaar omdat de nieuwste aanpassingen zoals bosaanplant daarop niet te zien zijn en elders de PDOK situatie 2016 alweer op de schop is gegaan. Zorgvuldige surveys zijn en blijven onontkoombaar als je alles in detail wil mappen en bij wilt houden. Map-technisch zul je niet ontkomen aan multipolygon-relaties en je hebt daarvoor geschikt gereedschap zoals JOSM nodig.

Ik kwam bij het ‘hermeanderen’ van beken in ZO-Groningen nogal eens wat bos tegen, dat voorzien was van ‘3dshapes:note=Kan ook zeewering/kribben zijn’. Heb her en der die notes verwijderd.
Maar via OverpassTurbo zag ik dat er enkele duizenden zijn, nogal geclusterd.

Het overgrote deel heeft met ‘landuse=forest’ te maken, maar met name langs de kust ook een aantal met ‘man_made=reinforced_slope’ of ‘man_made=groyne’.

Natuurlijk kan ik dergelijke notes gewoon negeren, maar meestal neem ik notes serieus en heb dus liever dat overbodige notes verdwijnen. In dit geval ga ik dat echt niet stuk voor stuk doen.

Volgens mij wordt “inconsistentie op de bladgrens” ook met zo’n note aangegeven.

Die kom ik af en toe tegen.

Meestal in de situatie dat de 3dshapes polyonen niet overeen komen met de situatie op de luchtfoto.
Waarschijnlijk waren de perceelgrenzen anders op de luchtfoto toen vergeleken met de ‘percelen’ van de 3dshapes data.

Wat ik ook lastig vind is dat bijna altijd een weg of fietspad vastzit aan een node van zo’n 3dshape polygoon. waarom is dat gedaan, wat is daar het voordeel van? Dat werkt fouten in de hand. Het kostte me een paar maanden geleden veel moeite om (zonder handleiding) te begrijpen dat je dan vlakken van elkaar los moet maken om problemen te voorkomen. Kunnen alle wegen en paden niet standaard los worden gemaakt?

Waarom zijn PDOK luchtfoto’s voor Nederland niet als (standaard) ondergrond te zien in de online id editor in plaats van een oude bing kaart?

Omdat OpenStreetMap niet bij Nederland ophoudt, en de PDOK beelden wel. OpenStreetMap werkt internationaal met meerdere editors waaronder ID, en internationaal zijn er helaas geen actuele dekkende satelliet beelden, en moet men het doen met BING of lokale recentere satellietbeelden.
We mogen in Nederland heel blij zijn met de Cyclomedia en de nog recentere PDOK satellietbeelden.

Misschien overstappen naar JOSM?
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=53710

Is niet echt een argument :slight_smile: Voor Vlaanderen zijn de AIV (vroegere AGIV) beelden standaard in iD en JOSM. Het is een kwestie van de juiste file ergens aan te passen zodat beide programma’s de juiste beelden oppikken.

Dus voor NL moeten we een vergelijkbaar verzoek doen als jullie gedaan hebben: https://github.com/osmlab/editor-layer-index/pull/115

https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=58096

Ik kende de details niet, maar inderdaad Sander17 heeft dat voor Vlaanderen in orde gebracht