1 pad of 3 paden?

Het gaat om dit pad op landgoed Hoevelaken.
Hier is de foto:


De foto is genomen in de richting van de Veenwal.
Rechts tussen de beukenrijen zien we een duidelijk pad, dat ook het pad lijkt dat op de kaart is ingetekend.
Links van dat pad zien we iets dat ogenschijnlijk een karrespoor lijkt, maar dat is niet zo, op de afscheiding in het midden staan verderop ook struiken, het zijn echt twee voetpaden die parallel lopen aan het pad tussen de beuken.
Deze 3 paden beginnen bij de Veenwal en komen uiteindelijk weer bij elkaar op het punt dat ook op de kaart het einde van het beukenpad aangeeft.
Feitelijk zou je die beukenrijen nog als natural=tree_row kunnen aanmerken (het staat nu als bos op de kaart), want zowel links als rechts van die beuken is weiland, maar het gaat mij eigenlijk om die 3 paden.
Uitgaande van “map what’s on the ground” zou je inderdaad 3 paden moeten tekenen, maar ik twijfel daar nog wel over, omdat het aan de functionaliteit van de kaart totaal niets toevoegt.
Wat zouden jullie doen?

Pfoeh, dit is een vraag waar de meningen nogal oneens kunnen zijn.
Los van het feit of je een rij struiken misschien niet als tree row kunt mappen: als alle 1,2,3 paden volledig parallel lopen en deels weer samenvoegen en niet een van de paden een afslag/bocht heeft die de andere niet heeft, andere bebording voor zover aanwezig dan zou ik heel goed met de functionaliteit kunnen leven en een pad mappen. Afhankelijk van breedte en ondergrond dan kiezen voor track of path en wellicht width, surface, roughness toevoegen?

Ik zie op dit plaatje vlnr een veldrijfietsspoor, een track en tussen de bomenrijen een pad.
Alle drie lijken door te lopen; de struiken verderop staan tussen het fietsspoortje en de track.
Als het over de hele lengte van de bomenrij zo is, dan kan je drie ways intekenen. Als je er maar 1 doet dan track, denk ik.

1 Like

Voor mij is het - overduidelijk - een track, desgewenst grade 5 en slecht onderhouden. Tussen de bomen zie ik een path. De laatste lijkt me nog iets van halfverhard ook.

De suggestie van Peter, een single [fiets-]track met daarnaast een track + pad is het zeker niet: dat vereist 4 sporen en die zijn niet te zien.

Dat vlak bij het hek… is dat nog een pad?

Interessant. Eerste reactie is links “track”, rechts “path”
…Een dubbele bomenrij m.n. beuken, werd vroeger, althans op delen van Veluwe, bijv in Planken Wambuis, bijv bij Reemsterveld, als erfafscheiding gebruikt, zgn “Scheibomen” (zoek maar op!). Stukje cultuurlandschap. Als wandelaar denk je dan al snel: “He leuk, een pad tussen twee bomenrijen”. Maar meestal loopt dat niet lekker, loop je op wortels. Door gewoonte kan wel een pad ontstaan. Maar goed, hier lijkt zelfs ground “fine_gravel” te zijn.

huh? Waarom vereist fietsspoor+track+pad 4 sporen? Ik zie trouwens links een smal pad door het gras, zoals ik dat vaak voor mtb-sporen zie; dan een track met twee wielsporen; dan de bomenrij, een pad en weer een bomenrij. Een track kan ook prima zonder wielgroeven, als het maar breed genoeg is voor een 4-wieler.

Moeilijk met zekerheid te zeggen, maar aangelegde eenrichtings-mtb-tracks zien er vaak zo uit. Als je er vlakbijstaat zou je dan wielsporen zien.

Van noord naar zuid lopend, Veenwal overstekend, van noord recht overstekend, dan loop je langs de afrastering, beetje logisch dwingend recht oversteken.
Na meters kiest men er voor om tussen de bomen te gaan lopen.
Zie de mensen tussen de bomen.

Hier zal men een keuze maken. Zie de splitsing bij het Veenwal.
en niet gelijk met een kronkel tussen de bomen te lopen.

links langs afrastering en links langs de bomen, het hoogte verschil lijkt er op dat dat van oorsprong een greppel is, wat nu ook wordt belopen.
afbeelding

Hier zie je de boomstronken terug, met greppel links.


Hier lijkt van tijd tot tijd water in de greppel te staan.

Twee maal path.

Een verzamelantwoord:

  1. Het pad direct naast het hek is inderdaad gewoon een pad.
  2. Wat betreft de “surface=”: in alle gevallen is er gewoon sprake van bosgrond (ground), de foto is gemaakt nadat het 24 uur had geregend, dus dat ziet er dan mogelijk uit alsof het fine_gravel is, maar dat is niet zo.
  3. De 2 sporen links van de bomenrij: dat is geen track omdat op een andere plaats dan waar de foto is genomen er gewoon een boom of hoge struik op dat middendeel staat waardoor een voertuig op 4 wielen daar niet kan rijden
  4. Er is daar in ieder geval ook geen greppel (en ook nooit geweest). Wat er op de slagboom/peeters foto’s zo uitziet is gewoon door schaduwwerking en donkere bosgrond iets dat op een greppel lijkt.

SInds ik verhuisd ben loop ik vrijwel iedere week in dat bos, en ik zal er binnenkort ook nog een mapillary opname van maken.
Wordt vervolgd…

1 Like

Kijk, nou komen we ergens!

Hier nog een foto van hetzelfde pad.


Tussen de 2 paden (nu rechts van de beukenrij) is duidelijk de begroeiing te zien die het niet aannemelijk maakt dat hier een track zou zijn.

Duidelijk 1 pad met lanes=2 en een rij dikke houten bollards in het midden!

Zelfs: houten valt te betwisten… op het eerste zicht is het beton kwa kleur. Effe me verstand en bril zoeken.

Vandaag langgeweest voor Mapillary. Beelden zijn de komende week wel online. Nu even met mijn eigen “uittreksel” van deze beelden.
De eerste foto is genomen vanaf de Veenwal en we zien duidelijk het pad voor ons liggen met rechts van dat pad een hek met houten palen en prikkeldraad. Links zien we nog een aftakking van dit pad die naar het “middenpad” gaat. Daarover dadelijk meer.

Foto 2 en 3 zijn 30-60 meter verder. We zien nog steeds duidelijk het pad langs het hek en het pad tussen de beuken, met daartussenin een 3e pad (het “middenpad”).

De volgende foto’s zijn genomen in de richting van de Veenwal. Het pad tussen de beuken ligt nu rechts. Het pad tussen de beuken is duidelijk, en op de 3e foto zien we dat het middenpad zich samenvoegt met het beukenpad. Dit middenpad heeft geen aparte ingang aan deze zijde. Je kunt er alleen maar komen door óf het pad langs het hek te nemen óf het beukenpad.

Op de volgende foto is de toegang tot dat middenpad te zien vanaf het pad langs het hek en ook zien we het beukenpad hier uitkomen op dat pad :

De volgende 3 foto’s zijn genomen lopend op dat middenpad, vanaf de Veenwal. Op de 3e foto van deze serie is ook weer goed te zien dat het pad naar het pad tussen de beuken toeloopt. Er is geen aparte uitgang voor dat pad. Op de 2e foto uit deze serie is bv. goed te zien dat het pad langs het hek en het middenpad, op dat punt ook als “track” kan worden gezien.

Tenslotte nog 3 foto’s genomen vanaf het pad langs het hek, lopend in de richting van de Veenwal.

Zowel het pad langs het hek als het beukenpad zijn van begin tot eind geheel gescheiden en hebben een eigen ingang/uitgang. Het “middenpad” kan alleen maar worden bereikt door eerst een van de andere paden op te gaan en daarna de oversteek te maken. Dit “middenpad” is ook het minst duidelijke pad van de 3 paden en kan ook worden beschouwd als een tijdelijk omleiding, ontstaan doordat het beukenpad moeilijk begaanbaar is (wortels of grote plassen).
Om die reden zou ik hier slechts 2 paden tekenen, waarvan het pad tussen de beuken nu al op OSM staat, het pad langs het hek zou er dan nog naast kunnen. Voor al die paden geldt: surface=ground.

4 Likes

Eens.
Ik denk dat dit daarmee het meest besproken stukje wandelpad ter wereld wordt :wink:

Onze eigen PCT…

PCT? Die afkorting ken ik nog niet…

OT/
Pacific Crest Trail. Loopt aan de westkust in de VS tussen de grenzen met Mexico en Canada. Zijn films over gemaakt. “Wild”, zeer aanbevolen. PCT wordt geregeld genoemd als voorbeeld van een vrijwel onbewegwijzerde route waarvan de meeste OSMers vinden dat die toch in OSM thuishoort. De route wordt namelijk bepaald door de Pacific Crest.

1 Like

Nu ja…als het een eigen documentaire én Wikipedia pagina heeft (mét kaartje) dan ben ik het er wel mee eens dat het als route in OSM mag worden opgenomen. :slight_smile:

Er worden voor minder paden aangelegd in OMS :innocent: